BikeGremlin pretraga...

LAMP stack instalacija na Linux Mint 19

U ovom članku napisaću uputstvo, korak po korak, kako instalirati LAMP stack pod Linuksom (konkretno za Linuks Mint verzija 19,2). Uz kratko objašnjenje šta je to LAMP stack. U odvojenom članku objašnjavam kreiranje baze i dodela prava korisniku preko PhpMyAdmin. Za Windows videti članak: kako instalirati WAMP.

Sadržaj:

 1. Šta je to LAMP?
 2. Kako instalirati LAMP na linuks računar
  2.1. Apdejt Linuksa
  2.2. Instaliranje LAMP servera
  2.3. Podešavanje lozinke za MySQL root korisnika
  2.4. Instaliranje phpMyAdmin
 3. Instaliranje PHP ekstenzija
 4. Objašnjenje putanja do fajlova (eng. paths)
 5. Druge opcije (Flywheel, Softaculous)


1. Šta je to LAMP?

LAMP je, uprošteno rečeno, skraćenica za Linux Apache MySQL PHP. To je okruženje za razvoj i implementaciju web aplikacija i sajtova. Svaki sastojak LAMP-a je besplatan softver otvorenog koda (eng. Free Open Source Software – FOSS).

 • Linuks služi kao operativni sistem na kojem se sve to pokreće
 • Apache je web server (mada se može koristiti i NginX).
 • MySQL (ili MariaDB) je sistem za upravljanje relacionim bazama podataka.
 • PHP, Python, ili Perl su jezici za izvršavanje koda / skripti.
LAMP stack dijagram
LAMP stack dijagram
Slika 1

Na ovom principu radi većina sajtova i razumevanje ovog okruženja i njegovih relacija pomaže utvrđivanju uzroka eventualnih problema. Ipak, u ovom članku se neću time baviti detaljnije, već preći na objašnjavanje instalacije LAMP-a na linuks računar.


2. Kako instalirati LAMP na linuks računar

Jednostavno korak po korak. Uz minimum objašnjenja.


2.1. Apdejt Linuksa

Otvorite terminal (CTRL + ALT + T) i prvo apdejtujte Linuks:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Kod se može kopirati (liniju po liniju) i “pejstovati” u terminal (CTRL + SHIFT + V za paste).


2.2. Instaliranje LAMP servera

Naredni korak je instaliranje LAMP servera:

sudo apt-get install lamp-server^

” ^ ” na kraju nije greška u kucanju, treba i to uneti.

Kažite "Y" LAMP-u :)
Kažite “Y” LAMP-u 🙂
Slika 2

Proverite da li Apač radi, kucanjem “localhost” u svom browseru:

Ako dobijete Apache2 stranicu, onda je sve u redu (za sada)
Ako dobijete Apache2 stranicu, onda je sve u redu (za sada)
Slika 3


2.3. Podešavanje lozinke za MySQL root korisnika

U terminalu kucajte:

sudo mysql -u root

Nakon ove komande, naći ćete se na mysql> promptu, gde treba uneti sledeće:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'new-password';

Zamenite “new-password” jakom lozinkom koju ćete zapamtiti. Ako je sve prošlo kako treba, napisaće:
“Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)”

Zatim izađite iz mysql prompta kucanjem:

quit

Sada restartujte mysql komandom:

sudo service mysql restart


2.4. Instaliranje phpMyAdmin

Opet terminal:

sudo apt-get install phpmyadmin

Pogledajte slike 4 i 5 – tako se konfiguriše phpMyAdmin da radi sa Apache2 serverom.

Ako "apache2" nije selektovan, selektujte ga (gore/dole strelice tastature) i lupite Enter
Ako “apache2” nije selektovan, selektujte ga (gore/dole strelice tastature) i pritisnite spejs, da se pojavi zvezdica (VIDETI SLIKU 5).
Slika 4
Nakon što je postavljena zvezdica (pomoću spejsa), pritisnite Enter
Nakon što je postavljena zvezdica (pomoću spejsa), pritisnite Enter
Slika 5
Ostavite podrazumevanu opciju ("Yes") i pritisnite Enter, ako nemate dobar razlog da uradite drugačije
Ostavite podrazumevanu opciju (“Yes”) i pritisnite Enter, ako nemate dobar razlog da uradite drugačije
Slika 6
Unesite lozinku za konekciju ka bazi preko phpMyAdmin-a, pa pritisnite Enter, nakon čega će tražiti da ponovite lozinku za potvrdu
Unesite lozinku za konekciju ka bazi preko phpMyAdmin-a, pa pritisnite Enter, nakon čega će tražiti da ponovite lozinku za potvrdu
Slika 7

Proverite da li radi, kucanjem u browseru:

http://localhost/phpmyadmin/

Trebalo bi da dobijete nešto nalik ovome (kucate “phpmyadmin” kao korisnika i lozinku unetu na slici 7):

phpMyAdmin radi, ekran za logovanje
phpMyAdmin radi, ekran za logovanje
Slika 8

Ako ne radi (greška 404), probajte sa sledećim komandama u terminalu:

sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
sudo a2enconf phpmyadmin.conf
sudo systemctl restart apache2


3. Instaliranje PHP ekstenzija

PHP ekstenzije su kompajlirane biblioteke koje omogućavaju različite funkcionalnosti. Da biste videli verziju, podešavanja i postojeće ekstenzije PHP-a, uradite sledeće:

Otvorite tekst editor, copy/paste sledeći kod i snimite kao “phpinfo.php” fajl:

<?php phpinfo(); ?>

Sada taj fajl treba kopirati u direktorijum:
/var/www/html/

U ovaj direktorijum se ne može kopirati bez root prava. Otvorite terminal i kucajte:

sudo nemo

Ovako ćete pokrenuti fajl menadžer (Nemo) sa root pravima. Tako da se može kopirati fajl. Nakon kopiranja, kucajte u browseru:

http://localhost/phpinfo.php

Uvidom u spisak ekstenzija, primetio sam da nedostaje imagick, koju koristim. Instalira se sledećim komandama u terminalu:

 apt install php-imagick -y

Sad još treba restartovati Apača2:

sudo service apache2 restart

Ostaje još da se u PhpMyAdmin kreira baza i počne sa radom na sajtovima.

I to je to. Brže nego što možete reći “Superkalifradžilistično!” 🙂


4. Objašnjenje putanja do fajlova (eng. paths)

Zahvaljujući ovom pitanju/povratnoj informaciji (na engleskoj verziji članka), dodajem objašnjenje putanja do fajlova u članak, za slučaj da još nekome pomogne.

Kada pokušate na računaru otvoriti http://localhost/, vaš MAMP server će tražiti “index.html“, “index.htm”, ili “index.php” fajlove na putanji:
 /var/www/html/

Ako želite pokrenuti neki drugi, određeni fajl, na primer: “phpinfo.php“, smešten na putanji /var/www/html/phpinfo.php, u browseru treba da unesete:
http://loalchost/phpinfo.php

Slično važi i za fajlove, ili instalacije sajtova smeštene u neki pod-direktorijum. Recimo da instaliramo WordPress u pod-direktorijum imena “wordpress-test01”, smeštanjem istog na putanji: /var/www/html/wordpress-test01/. Pokretanje instalacije (ili sajta, nakon što smo ga instalirali) bi se radilo sa sledeće adrese u browseru:
http://localhost/wordpress-test01/


5. Druge opcije (Flywheel, Softaculous)

Nekada, iz kojeg god razloga, instaliranje LAMP-a nije praktično. Druge, praktične i besplatne alternative su sledeće:

 • Local by Flywheel – pokreće se na vašem računaru
 • Softaculous – pokreće se na hosting serveru

Postoji i bezbroj drugih opcija, ali sa ovima sam se najviše “igrao” i nalazim da su (barem meni) najpraktičnije. O njima sam pisao u posebnim člancima:


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content