Start » Sajtovi » Bekapi

Bekap WordPress sajta

WordPress website backup manual - tutorial

Updated: 09/09/2020. Tema ovog članka je bekap sajtova. Za primer je korišten WordPress sajt, mada je princip isti i za sajtove rađene u drugim alatima (i CMS-ima). Objasniću: kako uraditi bekap, koliko često bekapovati i kako čuvati podatke. Ovaj članak objašnjava osnove, dok poseban objašnjava automatsko (u zakazanim intervalima) bekapovanje sajtova. Uz poseban članak o … Opširnije