BikeGremlin pretraga...

Backblaze B2 Cloud Storage podešavanje

Već sam spominjao Backblaze u članku o skladištenju u oblaku. Ovde ću objasniti kako podesiti Backblaze B2 Cloud za skladištenje (tj. snimanje, odnosno upload bekapa).

Prvo je, naravno, potrebno otići na Backblaze sajt (affiliate link) i napraviti nalog, ako ga već nemate – taj deo neću objašnjavati. Za bekape koristim njihov “B2 Cloud Storage”. Zatim se ulogujete u svoj B2 Cloud Storage nalog i pratite uputstvo.


1. Kreiranje skladišta (“Bucket”)

Prvo je potrebno napraviti skladište. Backblaze ovo naziva “kantom” (eng. “Bucket”).

Pravljenje "kante" ("Bucket")
Pravljenje “kante” (“Bucket”)
Slika 1

Prilikom ovoga, moguće je izabrati da kanta bude javna – što znači da je moguće downloadovati fajlove iz nje bez autorizacionog tokena. Ako se ovo ne želi omogućiti, potrebno je izabrati “private”. Za upload, pregled fajlova i brisanje je svakako potreban autorizacioni token, koja god vrsta kante da je u pitanju.

Unesite jedinstveno ime kante (1) Izaberite da bude Private, ili Public (2) Kliknite "Create a Bucket" (3) Slika 2
Unesite jedinstveno ime kante (1)
Izaberite da bude Private, ili Public (2)
Kliknite “Create a Bucket” (3)
Slika 2

Zatim se može kreirati strukutra direktorijuma, uploadovati fajlovi sa računara, ili kako god se već želi. Uradiću jedan primer.

Biranje opcije za kreiranje novog direktorijuma u kanti Slika 3
Biranje opcije za kreiranje novog direktorijuma u kanti
Slika 3

U meniju koji se sada otvori, unosi se željeno ime direktorijuma, i klikne na “Add Folder”.

Unesite ime direktorijuma (1) Kliknite "Add Folder" (2) Slika 4
Unesite ime direktorijuma (1)
Kliknite “Add Folder” (2)
Slika 4

Na slici 3 vide se jasno i opcije za upload, brisanje i slično – mislim da ovo nema potrebe objašnjavati.


2. Podešavanje za automatski upload bekapa

Ručni upload svih fajlova je daleko od praktične opcije, pogotovo kada je redovan upload bekapa u pitanju. Da bi se automatski upload podesio, preko bilo koje aplikacije, potrebni su ključevi i dozvole za pristup kanti. Što ću objasniti u ovom poglavlju.

Za ovo je potrebno kliknuti na opciju “App Key”, zatim “Create a New Application Key” za kreiranje ključa za novo-napravljenu kantu.

Kliknite na "App Keys" (1) Zatim na "Add a New Application Key (2) Slika 5
Kliknite na “App Keys” (1)
Zatim na “Add a New Application Key (2)
Slika 5

Sada unesite opcije po želji, primer je dat na slici 6:

Unesite ime ključa ("backup-key" u ovom primeru) (1) Izaberite kojoj kanti ima pravo pristupa (2) Dodelite prava koja želite (3) Kliknite "Create New Key" (4) Slika 6
Unesite ime ključa (“backup-key” u ovom primeru) (1)
Izaberite kojoj kanti ima pravo pristupa (2)
Dodelite prava koja želite (3)
Kliknite “Create New Key” (4)
Slika 6

Zapišite na sigurno mesto i čuvajte (KeePass) ono što izađe na ekranu nakon klika na “Create New Key”.

ID za application key (1) i vrednost ključa, tj. sam ključ (2) Slika 7
ID za application key (1)
i vrednost ključa, tj. sam ključ (2)
ZAPIŠITE IH.
Slika 7


3. Sumiranje – zaključak

U ovom primeru smo:

  • Kreirali kantu (“Bucket”) sa imenom: “backups-and-cat-pictures”.
  • Kreirali direktorijum sa nazivom “Backups” u toj kanti.
  • Napravili application key sa nazivom “backup-key” i dali mu puna prava pristupa (čitanje i pisanje/brisanje) novo-kreiranoj kanti.
  • Zapisali (ovo nije prikazano na slici, naravno) ID tog ključa (“keyID”) i sam ključ (“applicationKey”).

Naša kanta je sada spremna za automatizovani upload bekapa.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content