Start » Net tehnologije » Skladištenje » Backblaze B2 Cloud Storage podešavanje

Backblaze B2 Cloud Storage podešavanje

Već sam spominjao Backblaze u članku o skladištenju u oblaku. Ovde ću objasniti kako podesiti Backblaze B2 Cloud za skladištenje (tj. snimanje, odnosno upload bekapa).

Prvo je, naravno, potrebno otići na Backblaze sajt (affiliate link) i napraviti nalog, ako ga već nemate – taj deo neću objašnjavati. Za bekape koristim njihov “B2 Cloud Storage”. Zatim se ulogujete u svoj B2 Cloud Storage nalog i pratite uputstvo.


1. Kreiranje skladišta (“Bucket”)

Prvo je potrebno napraviti skladište. Backblaze ovo naziva “kantom” (eng. “Bucket”).

Pravljenje "kante" ("Bucket")
Pravljenje “kante” (“Bucket”)
Slika 1

Prilikom ovoga, moguće je izabrati da kanta bude javna – što znači da je moguće downloadovati fajlove iz nje bez autorizacionog tokena. Ako se ovo ne želi omogućiti, potrebno je izabrati “private”. Za upload, pregled fajlova i brisanje je svakako potreban autorizacioni token, koja god vrsta kante da je u pitanju.

Unesite jedinstveno ime kante (1) Izaberite da bude Private, ili Public (2) Kliknite "Create a Bucket" (3) Slika 2
Unesite jedinstveno ime kante (1)
Izaberite da bude Private, ili Public (2)
Kliknite “Create a Bucket” (3)
Slika 2

Zatim se može kreirati strukutra direktorijuma, uploadovati fajlovi sa računara, ili kako god se već želi. Uradiću jedan primer.

Biranje opcije za kreiranje novog direktorijuma u kanti Slika 3
Biranje opcije za kreiranje novog direktorijuma u kanti
Slika 3

U meniju koji se sada otvori, unosi se željeno ime direktorijuma, i klikne na “Add Folder”.

Unesite ime direktorijuma (1) Kliknite "Add Folder" (2) Slika 4
Unesite ime direktorijuma (1)
Kliknite “Add Folder” (2)
Slika 4

Na slici 3 vide se jasno i opcije za upload, brisanje i slično – mislim da ovo nema potrebe objašnjavati.


2. Podešavanje za automatski upload bekapa

Ručni upload svih fajlova je daleko od praktične opcije, pogotovo kada je redovan upload bekapa u pitanju. Da bi se automatski upload podesio, preko bilo koje aplikacije, potrebni su ključevi i dozvole za pristup kanti. Što ću objasniti u ovom poglavlju.

Za ovo je potrebno kliknuti na opciju “App Key”, zatim “Create a New Application Key” za kreiranje ključa za novo-napravljenu kantu.

Kliknite na "App Keys" (1) Zatim na "Add a New Application Key (2) Slika 5
Kliknite na “App Keys” (1)
Zatim na “Add a New Application Key (2)
Slika 5

Sada unesite opcije po želji, primer je dat na slici 6:

Unesite ime ključa ("backup-key" u ovom primeru) (1) Izaberite kojoj kanti ima pravo pristupa (2) Dodelite prava koja želite (3) Kliknite "Create New Key" (4) Slika 6
Unesite ime ključa (“backup-key” u ovom primeru) (1)
Izaberite kojoj kanti ima pravo pristupa (2)
Dodelite prava koja želite (3)
Kliknite “Create New Key” (4)
Slika 6

Zapišite na sigurno mesto i čuvajte (KeePass) ono što izađe na ekranu nakon klika na “Create New Key”.

ID za application key (1) i vrednost ključa, tj. sam ključ (2) Slika 7
ID za application key (1)
i vrednost ključa, tj. sam ključ (2)
ZAPIŠITE IH.
Slika 7


3. Sumiranje – zaključak

U ovom primeru smo:

  • Kreirali kantu (“Bucket”) sa imenom: “backups-and-cat-pictures”.
  • Kreirali direktorijum sa nazivom “Backups” u toj kanti.
  • Napravili application key sa nazivom “backup-key” i dali mu puna prava pristupa (čitanje i pisanje/brisanje) novo-kreiranoj kanti.
  • Zapisali (ovo nije prikazano na slici, naravno) ID tog ključa (“keyID”) i sam ključ (“applicationKey”).

Naša kanta je sada spremna za automatizovani upload bekapa.

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Google izbor sadržaja: