BikeGremlin pretraga...

Spisak linkova vezanih za videe o navigaciji mobilnim telefonom

Ostali članci u ovoj seriji:


Video: 11 – Navigacija mobilnim – Uvod – Uvodna razmatranja, spisak videa i predlog redosleda gledanja

Info: Članak: Uvodna razmatranja
Format: post
Link: Uvodna razmatranja

Info: Članak: Spisak videa i predlog redosleda gledanja
Format: post
Link: Spisak videa i predlog redosleda gledanja


Video: 12 – Navigacija mobilnim – Uvod – GPS, GSM, WiFi, Bluetooth, FM, Internet

Info: Članak: GPS, GSM, WiFi, Bluetooth, FM, Internet
Format: post
Link: GPS, GSM, WiFi, Bluetooth, FM, Internet


Video: 21 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Instalacija

Info: Članak: OruxMaps instalacija i početno podešavanje
Format: post
Link: OruxMaps instalacija i početno podešavanje

Info: Sajt Oruxmaps aplikacije
Format: link
Link: https://www.oruxmaps.com/cs/en/


Video: 22 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Meniji

Info: Oruxmaps – Kratak pregled pojmova
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-osnovni-pojmovi-sr.png

Info: Šema Oruxmaps aplikacije – proširena
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-sema-aplikacije-sr.png

Info: Oruxmaps aplikacija – konteksti i interfejs
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-konteksti-i-interfejs-sr.png


Video: 23 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Prevod

Info: Oruxmaps – Kratak pregled pojmova
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-osnovni-pojmovi-sr.png

Info: Uporedni pregled – prevod stavki menija Oruxmaps aplikacije
Format: pdf
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-prevod-menija-sr.pdf


Video: 25 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Navigacija

Info: Oruxmaps – Kratak pregled pojmova
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-osnovni-pojmovi-sr.png

Info: Šema Oruxmaps aplikacije – proširena
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-sema-aplikacije-sr.png

Info: Sažetak: Oruxmaps – Navagicija
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-navigacija-sr.png


Video: 31 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Online i Offline mape – Osnove

Info: Garmin mapa Srbije (generisala ekipa iz PD Naftaš)
Format: img
Link: https://www.pdnaftas.org.rs/osmmapa/SrbTopo10Uni.img

Info: Garmin mapa Srbije zasnovana na OpenTopo mapi sa dodatim izohipsama (generisala ekipa iz Bikegremlin)
Format: img
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/maps/bg-serbia-otmc-2203.img


Video: 32 – Navigacija mobilnim – Mape – Pretvaranje slike u mapu – jpg, geotiff, mbtiles – Georeferencer,MapTiler

Info: Polazna slika – skica tvrđave od koje se pravi mapa
Format: jpg
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/maps/tvrdjava-skica.jpg

Info: Link ka online alatu za georeferenciranje
Format: link
Link: https://www.georeferencer.com/

Info: Georeferencirana slika skice tvrđave
Format: tif (geotiff)
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/maps/tvrdjava-skica.tif

Info: Link ka alatu za prevođenje geoferencirane tif slike u format mbtiles
Format: link
Link: https://www.maptiler.com/

Info: Skica tvrđave kao mapa u mbtiles formatu
Format: mbtiles
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/maps/tvrdjava-skica.mbtiles


Video: 33 – Navigacija mobilnim – Mape – Spajanje Opentopo mape i mape izohipsi – GMapTool

Info: Link ka sajtu OpenTopo mape gde se download-uju Garmin mapa Srbije i mapa izohipsi za Srbiju
Format: link
Link: https://garmin.opentopomap.org/#europe

Info: Link ka alatu GMapToll
Format: link
Link: http://www.gmaptool.eu/en/content/gmaptool


Video: 34 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Online mape – Proširivanje izbora

Info: Spisak online mapa za Orux maps – Orignal za verziju 7.2.24
Format: xml (desni klik na link pa Save as ili dugi pritisak na link pa Download link)
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/onlinemapsources/onlinemapsources-original-ver-7-2-24.xml

Info: Spisak online mapa za Orux maps – Dopuna sa ruskog sajta kompletan spisak
Format: xml (desni klik na link pa Save as ili dugi pritisak na link pa Download link)
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/onlinemapsources/onlinemapsources-ruski-mali.xml

Info: Spisak online mapa za Orux maps – Dopuna sa ruskog sajta manji spisak
Format: xml (desni klik na link pa Save as ili dugi pritisak na link pa Download link)
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/onlinemapsources/onlinemapsources-ruski-veliki.xml

Info: Spisak online mapa za Orux maps – BikeGremlin – Skraćen kompletan spisak
Format: xml (desni klik na link pa Save as ili dugi pritisak na link pa Download link)
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/onlinemapsources/onlinemapsources-bg-veliki-2203.xml


Video: 41 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Spajanje više track-ova u jedan – Mapa virtuelnih staza – Wikiloc, Gpsvisualizer

Info: Sajt za pregled i dowload track-ova
Format: link
Link: https://www.wikiloc.com/

Info: Sajt za razne vrsta obrada gpx, kml datoteka
Format: link
Link: https://www.gpsvisualizer.com

Info: Sajt za obradu track-ova
Format: link
Link: https://gpx.studio

Info: Track generisan da se koristi kao polazna ruta (Track se nalazi i na wikiloc.com )
Format: gpx
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/tracks/bg-tutorial-tvrdjava-track-start.gpx

Info: Datoteka nastala spajanjem nekoliko track-ova koja se koristi kao primer overlay sloja tj kao mapa virtuelnih staza
Format: kmz
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/tracks/bg-tutorial-tvrdjava-mvs.kmz


Video: 42 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Crtanje i obrada track-a – Online alati

Info: Link ka online alatu za georeferenciranje
Format: link
Link: https://www.georeferencer.com/

Info: Sajt za pregled i dowload track-ova
Format: link
Link: https://www.wikiloc.com

Info: Sajt za razne vrsta obrada gpx, kml datoteka
Format: link
Link: https://www.gpsvisualizer.com

Info: Sajt za obradu track-ova
Format: link
Link: https://gpx.studio

Info: Sajt za obradu track-ova
Format: link
Link: https://opoto.github.io/wtracks/


Video: 44 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Oruxmaps – Graphhopper, BRouter – Crtanje rute i navigacija

Info: Sajt BRouter servisa
Format: link
Link: https://brouter.de/brouter-web/#map=14/45.1716/19.8687/standard


Video: 51 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps korišćenje – Osnovni pojmovi i šema aplikacije kroz primer

Info: Članak: GPS navigacija mobilnim telefonom – osnovni pojmovi i šema OruxMaps aplikacije
Format: post
Link: GPS navigacija mobilnim telefonom – osnovni pojmovi i šema OruxMaps aplikacije

Info: GPS. GSM, WiFi
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-gsm-gps-wifi-sr.png

Info: Oruxmaps – Kratak pregled pojmova
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-osnovni-pojmovi-sr.png

Info: Šema Oruxmaps aplikacije – proširena
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-sema-aplikacije-sr.png

Info: Oruxmaps aplikacija – konteksti i interfejs
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-konteksti-i-interfejs-sr.png


Video: 52 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps korišćenje – Kompletan primer šetnje

Info: Članak: GPS navigacija mobilnim telefonom – osnovni pojmovi i šema OruxMaps aplikacije
Format: post
Link: GPS navigacija mobilnim telefonom – osnovni pojmovi i šema OruxMaps aplikacije

Info: Track generisan da se koristi kao polazna ruta (Track se nalazi i na wikiloc.com )
Format: gpx
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/tracks/bg-tutorial-tvrdjava-track-start.gpx

Info: Datoteka nastala spajanjem nekoliko track-ova koja se koristi kao primer overlay sloja tj kao mapa virtuelnih staza
Format: kmz
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/tracks/bg-tutorial-tvrdjava-mvs.kmz

Info: Oruxmaps – Kratak pregled pojmova
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-osnovni-pojmovi-sr.png

Info: Šema Oruxmaps aplikacije – proširena
Format: png
Link: https://files.bikegremlin.com/navigation/images/bg-navigacija-mobilnim-oruxmaps-sema-aplikacije-sr.png

Info: Sajt za pregled i dowload track-ova
Format: link
Link: https://www.wikiloc.comMolim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content