BikeGremlin pretraga...

Navigacija mobilnim u prirodi – Uvodna razmatranja

Ostali članci u ovoj seriji:


Zdravo i dobro došli na početak ove naše šetenje kroz mogućnosti korišćenja mobilnog telefona za pomoć u navigaciji u prirodi.

Osnovni cilj ove serije članaka i videa je da omogući svakom pristup znanju tako da se ljudi sa više samopouzdanja odvaže u šetnje i bicikliranje po šumama i planinama. Tehnologija nas sve više odvaja od prirode ali ovaj njen segment može pomoći da se njoj vratimo, no naravno uz savet da se ne oslanjamo isključivo na nju.

Celinu ovog kursa čine ovih nekoliko članaka navedenih u gornem popisu i serija videa čija lista je navedana u članku Spisak videa i predlog redosleda gledanja

Naš predlog bi bio onaj malo starodmodniji tj da. ukoliko vam je to potrebno, prvo pročitate teoretski deo sažet u člancima GPS, GSM, WiFi, Bluetooth, FM, Internet u kome su objašnjene osnovne komunikacione tehnologije koje koristi mobilni telefon i GPS navigacija mobilnim telefonom – osnove u kome su objašnjeni svi osnovni pojmovi vezani za navigaciju mobilnim telefonom koji se koriste u svim videima. No ukoliko vam više leži savremeniji način otkrivanja i usvajanja znanja preko video sadržaja, možete odmah započeti ovo putovanje i na taj način s tim da odgledate uvodni video ili pročitate članak Spisak videa i predlog redosleda gledanja.

Ovo je, na neki način, samo radna verzija kako članaka tako i videa. Kao i za većinu drugih oblasti u životu i za ovu važi da je sa jedne strane opširna i puna mogućnosti kada se u nju dublje uđe ali i da za osnovne, i često i više nego dovoljne potrebe, nije potrebno poznavati sve mogućnosti tehnologije. U ovoj seriji videa pokušali smo da ponudimo i jedan i drugi pristup. Pokušali smo da ponudimo osnovni zakružen (ali već i sam po sebi bogat) skup informacija. Ali pokušali smo i da za one kojima se sa usvajanjem novog znanja javljaju pitanja i otvaraju nova intresovanja pružimo mogućnost da odmah imaju i te odgovore i mogućnost da znanje i malo prošire.

Tako da su sve sugestije za dodatke, ali i za pojednostavljenje objašnjenja više nego dobrodošle.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content