BikeGremlin pretraga...
Start » Net tehnologije » Navigacija » Navigacija mobilnim u prirodi – Spisak videa i predlog redosleda gledanja

Navigacija mobilnim u prirodi – Spisak videa i predlog redosleda gledanja

Ostali članci u ovoj seriji, po “logičkom” redosledu:Spisak svih videa

1 Uvod

 • 11 – Navigacija mobilnim – Uvod – Uvodna razmatranja, spisak videa i predlog redosleda gledanja
 • 12 – Navigacija mobilnim – Uvod – GPS, GSM, WiFi, Bluetooth, FM, Internet
 • 13 – Navigacija mobilnim – Uvod – Podešavanja telefona

2 Oruxmaps osnove

 • 21 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Instalacija
 • 22 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Meniji
 • 23 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Prevod
 • 24 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Konfiguracija
 • 25 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Navigacija

3 Mape

 • 31 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Online i Offline mape – Osnove
 • 32 – Navigacija mobilnim – Mape – Pretvaranje slike u mapu – jpg, geotiff, mbtiles – Georeferencer,MapTiler
 • 33 – Navigacija mobilnim – Mape – Spajanje Opentopo mape i mape izohipsi – GMapTool
 • 34 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Online mape – Proširivanje izbora
 • 35 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Offline mape – Proširivanje izbora

4 Track-ovi

 • 41 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Spajanje više track-ova u jedan – Mapa virtuelnih staza – Wikiloc, Gpsvisualizer
 • 42 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Crtanje i obrada track-a – Online alati
 • 43 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Oruxmaps – Crtanje track-a – rute i overlay sloja
 • 44 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Oruxmaps – Graphhopper, BRouter – Crtanje rute i navigacija

5 Oruxmaps korišćenje

 • 51 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps korišćenje – Osnovni pojmovi i šema aplikacije kroz primer
 • 52 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps korišćenje – Kompletan primer šetnje

6 Aplikacije za navigaciju

 • Maps.me, Mapy.cz, Relive, Wikiloc, Locus Map, GPX Viewer….

Preporučeni redosled gledanja

Videi su grupisani i označeni po oblastima i mogu se gledati i tim redom ali da bi se prvo dobila kompletna slika pa se ona obogaćivla detaljima mogu se pogledati i preko reda

 • 11 – Navigacija mobilnim – Uvod – Uvodna razmatranja , spisak videa i predlog redosleda gledanja

Nekoliko videa (12, 13, 23) )koji se bave osnovnim pojmovima koje možete pogledati i odmah posle uvodnog videa ako osećate da vam treba bolja osnova ali i naknadno ako tu osnovu već imate

 • 12 – Navigacija mobilnim – Uvod – GPS, GSM, WiFi, Bluetooth, FM, Internet
 • 13 – Navigacija mobilnim – Uvod – Podešavanja telefona
 • 23 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Prevod
 • 21 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Instalacija
 • 31 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Online i Offline mape – Osnove

Videi 41 i 32 mogu se odgledati i kasnije ali objašnjavaju kako su nastali neke datoteke koje se koriste u videu 52

 • 41 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Spajanje više track-ova u jedan – Mapa virtuelnih staza – Wikiloc, Gpsvisualizer
 • 32 – Navigacija mobilnim – Mape – Pretvaranje slike u mapu jpg, geotiff, mbtiles – Georeferencer,MapTiler
 • 51 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps korišćenje – Osnovni pojmovi i šema aplikacije kroz primer
 • 52 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps korišćenje – Kompletan primer šetnje

Ostali videi su ili dopuna objašnjenja mogućnost Oruxmaps aplikacije ili se bave specifičnim detaljima pripreme i obrade mapa i track-ova u Oruxmaps ili drugim alatima

 • 22 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Meniji
 • 24 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Konfiguracija
 • 25 – Navigacija mobilnim – Oruxmaps osnove – Navigacija
 • 33 – Navigacija mobilnim – Mape – Spajanje Opentopo mape i mape izohipsi – GMapTool
 • 34 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Online mape – Proširivanje izbora
 • 35 – Navigacija mobilnim – Mape – Oruxmaps – Offline mape – Proširivanje izbora
 • 42 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Crtanje i obrada track-a – Online alati
 • 43 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Oruxmaps – Crtanje track-a – rute i overlay sloja
 • 44 – Navigacija mobilnim – Track-ovi – Oruxmaps – Graphhopper, BRouter – Crtanje rute i navigacija
 • Maps.me, Mapy.cz, Relive, Wikiloc, Locus Map, GPX Viewer….

Komentiraj