BikeGremlin pretraga...

Sprečavanje HP Elitebook laptopa da zaspi kad nisam za njim i svira muziku – Windows 11

Nabavio sam HP Elitebook 1040 G10 I5 13th gen 16/512GB SSD laptop i jedna od stvari za koje ga koristim je da svira muziku dok radim u svojoj radionici (super-portabilan je, što mu je glavna prednost za većinu normalnih poslova, ali često je i u radionici 🙂 ). Međutim, odlazio je u režim spavanja kada nisam za njim – čak i kad je spojen na punjač!

Sadržaj:

 1. Standardne Windows Power opcije
 2. Napredne System Unattended Sleep Timeout opcije
 3. Krajnja mera – PowerShell skripta 🙂

Probao sam standardne opcije Windows Power podešavanja – to nije pomoglo.

Šta je rešilo problem? Dve stvari:


1. Standardne Windows Power opcije

Control Panel\Hardware and Sound\Power Options

Tu sam izabrao opciju “Balanced” umesto podrazumevane “HP Optimized (Modern Standby).

Zatim sam pod
Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings
podesio da ne ide u režim spavanja sam od sebe za manje od sata, čak i na bateriji (podesio sam da ide u hibernaciju kad je baterija na 5%).

– Sadržaj –


2. Napredne System Unattended Sleep Timeout opcije

Windows ima skriveno podešavanje “System Unattended Sleep Timeout”. Ovim podešavanjem određuje se koliko dugo sistem čeka pre nego što zaspi u slučaju da nema nikakve interakcije sa korisnikom. Evo kako se to podešava:

 • Desni klik na Start dugme i levi klik na Run.
 • Kucajte regedit i pritisnite Enter da biste otvorili Registry Editor.
 • Idite na:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0
 • Dvoklik na Attributes.
 • Izmenite vrednost iz 1 to 2 and click OK.
 • Close the Registry Editor i vratite se na
  Power Options > Change plan settings > Change advanced power settings.
 • System Unattended Sleep Timeout opcija će sad biti vidljiva pod “Sleep” kategorijom, pa je možete podesiti na 666 minuta. 🙂

To je to.

– Sadržaj –


3. Krajnja mera – PowerShell skripta 🙂

Ovo uglavnom koristim da ostavim remote konekcije otvorenim kad nisam za računarom:

# Useful references:
#
# https://superuser.com/questions/992511/emulate-a-keyboard-button-via-the-command-line
# https://ss64.com/vb/sendkeys.html
# https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/96b339e2-e9da-4802-a66d-be619aeb21ac/execute-function-one-time-in-every-10-mins-in-windows-powershell?forum=winserverpowershell
# https://learn-powershell.net/2013/02/08/powershell-and-events-object-events/
#
# Future enhancements - use events rather than an infinite loop
$wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
while (1) {
 # Send Shift+F15 - this is the least intrusive key combination I can think of and is also used as default by:
 # http://www.zhornsoftware.co.uk/caffeine/
 # Unfortunately the above triggers a malware alert on Sophos so I needed to find a native solution - hence this script...
 $wsh.SendKeys('+{F15}')
 Start-Sleep -seconds 59
}

Izvor:
https://gist.github.com/jamesfreeman959/231b068c3d1ed6557675f21c0e346a9c

Ako dobijete grešku: “running scripts is disabled on this system,” ovako se to rešava na Windows 11 operativnom sistemu:

 • Pokrenite PowerShell kao administrator.
 • Unesite komandu:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Ako želite sebe sprečiti da dvoklikom na nepoznati .ps1 fajl nešto pokarabasite, možete po završetku uneti komandu:

Set-ExecutionPolicy Restricted

Ako ne želite rizikovati sa globalnim omogućavanjem pokretanja skripti, možete uraditi to “jednokratno” samo za željenu skriptu. Evo i kako:

Recimo da ste snimili fajl na putanji:
C:\Utils\keep-alive-power-shell-script.ps1

Komanda kojom ćete je pokrenuti iz PowerShell-a je:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Utils\keep-alive-power-shell-script.ps1

Da napomenem očigledno:
Ako ovu skriptu koristite za održavanje remote konekcije, potrebno je da aktivan prozor bude onaj na remote računaru, pošto skripta simulira pritiskanje SHIFT+F15 tastera na tastaturi – ne vredi da to radite na lokalnom prozoru kako biste održali remote konekciju živom.
Da, postoje drugi načini da se konekcija održi duže aktivnom, ali u zavisnosti od vaših domenskih prava pristupa, možda vam neće biti raspoložive.

– Sadržaj –
Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content