BikeGremlin pretraga...

Instalacija i podešavanje VirtualBox-a

U ovom članku objasniću kako instalirati i podesiti VirtualBox i kako instalirati operativni sistem na virtuelnu mašinu, pomoću instalacionog .iso fajla. Uputstvo je korak po korak, uz dosta slika ekrana. Primer je za Linux (Mint), ali i u Windows-u je gotovo identičan postupak.

Potrebna objašnjenja će uglavnom biti data ispod slika.

“Virtuelna mašina” biće nazvana “VM” u nastavku teksta.

Sadržaj:

  1. Instaliranje VirtualBox-a
  2. Podešavanje VirtualBox-a
  3. Kreiranje nove virtuelne mašine
  4. Konfigurisanje virtuelne mašine
  5. Dodatak – konfigurisanje mreže
  6. Dodatak 2 – podešavanje da radi copy/paste između hosta i VirtualBox mašine


1. Instaliranje VirtualBox-a

U Software Manager-u tražite "virtualbox" i kliknite na njega da bi se instalirao. Tražiće da unesete root lozinku kako bi instalacija počela.
U Software Manager-u tražite “virtualbox” i kliknite na njega da bi se instalirao..
Tražiće da unesete root lozinku kako bi instalacija počela.
Slika 1

– Sadržaj –


2. Podešavanje VirtualBox-a

Nakon instalacije pokrenite VirtualBox. Prva stvar koju treba uraditi je izabrati gde će se snimati svi fajlovi virtuelne mašine. Pošto je na ovom računaru SSD relativno mali i samo jedan, odlučio sam se da to bude unutar /home/relja/VirtualMachine direktorijuma. Proces je prikazan na slici 2:

Idite na File-Preferences (1), izaberite VM direktorijum (2) i kliknite na "OK" (3)
Idite na File-Preferences (1), izaberite VM direktorijum (2) i kliknite na “OK” (3)
Slika 2

– Sadržaj –


3. Kreiranje nove virtuelne mašine

Sad biramo opciju za kreiranje nove VM
Sad biramo opciju za kreiranje nove VM
Slika 3
Izaberite ime za VM (1), vrstu OS-a koju će koristiti (2) i verziju OS-a (3), zatim kliknite "Next" (4)
Izaberite ime za VM (1), vrstu OS-a koju će koristiti (2) i verziju OS-a (3), zatim kliknite “Next” (4)
Slika 4

Klikom na “Next”, otvaraju se novi ekrani sa podešavanjima:

Izaberite količinu RAM-a koji će biti dodeljen VM-u (1) i kliknite "Next" (2)
Izaberite količinu RAM-a koji će biti dodeljen VM-u (1) i kliknite “Next” (2)
Slika 5
Trebalo bi kreirati novi virtuelni disk (1), ako ga niste već kreirali - klik na "Create" (2)
Trebalo bi kreirati novi virtuelni disk (1), ako ga niste već kreirali – klik na “Create” (2)
Slika 6
Izaberite obeleženu opciju (1) ako nemate dobar razlog za drugačiji izbor i kliknite "Next" (2) VHD opcija je korisna za udaljene VM-ove sa sporim mrežnim konekcijama
Izaberite obeleženu opciju (1) ako nemate dobar razlog za drugačiji izbor i kliknite “Next” (2)
VHD opcija je korisna za udaljene VM-ove sa sporim mrežnim konekcijama, jer pravi više manjih fajlova, ne jedan veliki kao VDI.
Slika 7
Volim birati fiksnu veličinu (1) kako bih znao koliko imam prostora na fizičkoj i virtuelnoj mašini - zatim klik na "Next" (2)
Volim birati fiksnu veličinu (1) kako bih znao koliko imam prostora na fizičkoj i virtuelnoj mašini – zatim klik na “Next” (2)
Slika 8
Izaberite ime direktorijuma za VM (1) i koliko prostora na disku će biti dodeljeno (2), onda kliknite na "Create" (3)
Izaberite ime direktorijuma za VM (1) i koliko prostora na disku će biti dodeljeno (2), onda kliknite na “Create” (3)
Slika 9

– Sadržaj –


4. Konfigurisanje virtuelne mašine

Sada treba konfigurisati kreirani VM.

Selektujte kreirani VM (1) i kliknite na "Settings" (2)
Selektujte kreirani VM (1) i kliknite na “Settings” (2)
Slika 10
Kliknite na "Storage" (1), birajte ikonu CD-ROM-a (2) i izaberite .iso fajl (3) sa instalacijom OS-a (ponudiće browsing meni) - zatim kliknite na "OK" (4)
Kliknite na “Storage” (1), birajte ikonu CD-ROM-a (2) i izaberite .iso fajl (3) sa instalacijom OS-a (ponudiće browsing meni) – zatim kliknite na “OK” (4) – AKO koristite SSD, ostanite na ovom ekranu, ne klikćite još na OK, ostanite na ovom ekranu i pogledajte narednu sliku.
Slika 11
Ako koristite SSD, kliknite na "Storage" (1), izaberite VM fajl (2) i čekirajte SSD (3) - zatim kliknite na "OK" (4)
Ako koristite SSD, kliknite na “Storage” (1), izaberite VM fajl (2) i čekirajte SSD (3) – zatim kliknite na “OK” (4)
To je isti ekran kao na slici 11
Slika 12
Sada ostaje da pokrenete novo kreiranu VM Trebalo bi da se butuje sa izabranog .iso fajla
Sada ostaje da pokrenete novo kreiranu VM
Trebalo bi da se butuje sa izabranog .iso fajla
Slika 13

Završna napomena – redosled (prioritet) butovanja se može izmeniti po želji:

Izaberite "System" (1), selektujte virtuelni drajv i pomerajte ga gore/dole na listi redosleda (prioriteta) butovanja (2), zatim kliknite na "OK" (3)
Izaberite “System” (1), selektujte virtuelni drajv i pomerajte ga gore/dole na listi redosleda (prioriteta) butovanja (2), zatim kliknite na “OK” (3)
Slika 14

– Sadržaj –


5. Dodatak – konfigurisanje mreže

Lično najviše volim konfigurisati mrežne parametre “ručno”, da budu fiksni (bez DHCP-a za IPv4, niti DHCPv6, ili SLAAC za IPv6). Tako, kad je IP adresa host računara podešena da bude fiksna, moguće je ta podešavanja staviti i u VirtualBox. To se radi na sledeći način:

Kliknite na "Global Tools" (1), pa na "Create" (2)
Kliknite na “Global Tools” (1), pa na “Create” (2)
Slika 15

Klikom na “Create”, pojaviće se nova virtualna mrežna kartica u listi ispod tih opcija na ekranu. Desni klik na novo kreiranu virtuelnu mrežnu karticu, pa izabrati “Properties”. Tu se dobijaju opcije za podešavanje mrežnih parametara.

Izaberite "Configure Adapter Manually" (1), pa unesite IP adresu svog host računara (2) i subnet masku (3)
Izaberite “Configure Adapter Manually” (1), pa unesite IP adresu svog host računara (2) i subnet masku (3)
Kada završite, kliknite na “Apply” (4)
Slika 16

Na tabu “DHCP Server”, isti se može konfigurisati, ili isključiti:

Ili čekirajte "Enable Server" boks i konfigurišite VIrtualBox DHCP, ili ga isključite (1) - onda kliknite na "Apply" (2)
Ili čekirajte “Enable Server” boks i konfigurišite VIrtualBox DHCP, ili ga isključite (1) – onda kliknite na “Apply” (2)
Slika 17

– Sadržaj –


6. Dodatak 2 – podešavanje da radi copy/paste između hosta i VirtualBox mašine

U ovom primeru namestićemo da Windows 11 (pro) host radi sa VirtualBox (verzija 7.0.2) Linuks Mint (Cinnamon) mašinom, tako da se može raditi copy/paste između njih (i prevlačenje fajlova, tj. “drag & drop”). Napraviću ovo da bude relativno kratko, korak-po-korak, pa da krenemo:

U suštini treba da instaliramo i konfigurišemo “VirtualBox Guest Additions” za našu “gostujuću” Linuks mašinu.

Pokrenite virtuelnu mašinu i idite u settings opcije virtuelne mašine:

Otvaranje podešavanja za "gosta" u VirtualBox-u
Otvaranje podešavanja za “gosta” u VirtualBox-u
Slika 18

Zatim podešavamo opcije za deljenje klipborda, i mount-ujemo “VirtualBox Guest Additions” iso fajl na našu gost Linuks mašinu:

VirtualBox shared clipboard i drag & drop opcije
VirtualBox shared clipboard i drag & drop opcije
Slika 19
Mount-ovanje VirtualBox Guest Additions iso fajla
Mount-ovanje VirtualBox Guest Additions iso fajla
Slika 20

Fajl se nalazi u VirtualBox direktorijumu – u mom slučaju na putanji:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso

Sad treba pokrenuti komandni prompt terminal (CTRL+ALT+T), i uneti ove dve komande:

sudo apt update
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

Zatim treba otići na mount-ovani iso fajl koji sad glumi “CD drajv.” Kod mene je to putanja:

cd /media/bikegremlin/VBox_GAs_7.0.2

Tu ćemo pokrenuti sledeću komandu:

sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

Ostalo je još da resetujemo mašinu (“reboot” komanda, ili shut-down preko GUI-ja) i proverimo da li se radi. Možete uneti sledeću komandu i videti da li dobijate ispis nalik na “vboxguest 434176 6”, ili slično:

lsmod | grep vboxguest

Izvor – LinuxConfig.org:
https://linuxconfig.org/install-virtualbox-guest-additions-on-linux-guest

– Sadržaj –


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content