BikeGremlin pretraga...

Početna WordPress podešavanja

Kratak pregled osnovnih podešavanja koja radim za većinu WordPress sajtova. Taksativno navedena, prvenstveno kao lični podsetnik.

Sadržaj (T.O.C.):

  1. Mejl, DNS i nameserveri
  2. Podešavanje hosting naloga
  3. WordPress instalacija i podešavanje
  4. Ostali servisi


1. Mejl, DNS i nameserveri

– T.O.C. –


2. Podešavanje hosting naloga

U “.htaccess” fajl home direktorijuma dodati:

# BEGIN GREMLIN IZMENE

# izbegavanje problema sa obnovom SSL/TLS sertifikata
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^.well-known - [L]
</IfModule>

# sprecavanje listanja sadrzaja direktorijuma
Options -Indexes

# clickjacking zastita
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN

# MIME sniffing zastita
Header set X-Content-Type-Options nosniff

# XSS zastita
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"

# redirekcije - videti ispod

# END GREMLIN IZMENE

Za redirekcije – ako sajt koristi www, onda:
(testirati sa R=302, ne 301, da se prvo potvrdi radi li kako treba, i zameniti bikegremlin.com sa domenom sajta)

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !on [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule (.*) https://www.bikegremlin.com%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Ako je sajt na golom domenu, ili pod-domenu:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www. [NC]
RewriteRule ^ https://io.bikegremlin.com%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]

– T.O.C. –


3. WordPress instalacija i podešavanje

Instalirati WordPress.

Na počeatak “wp-config.php” fajla, dodati:

// BEGIN GREMLIN IZMENE

// zastita od clickjacking napada
// konfigurisano u .htaccess - ovo je visak
header('X-Frame-Options: SAMEORIGIN');

// XSS zastita
@ini_set('session.cookie_httponly', true);
@ini_set('session.cookie_secure', true);
@ini_set('session.use_only_cookies', true);

// islkjucivanje WP auto update-a
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

// produzavanje auto-sejv intervala na 300 sekundi
define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 300 );

// END GREMLIN IZMENE

– T.O.C. –


4. Ostali servisi

– T.O.C. –


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content